Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Prigovori i reklamacije

U cilju pružanja što kvalitetnijih usluga, eventualne prigovore/reklamacije na naše poslovanje možete podnijeti na sljedeći način.

Prigovori i reklamacije

U cilju pružanja što kvalitetnijih usluga, eventualne prigovore/reklamacije na naše poslovanje možete podnijeti pismenim putem na adresu:

CASTRUM PULA 97 d.o.o.
Splitska 7
52100 Pula
(izravno/osobno putem protokola CASTRUM PULA 97 d.o.o., Splitska 7 ili poštom);

e-mailom:   info@castrum-pula.hr
faksom:       052/215 029

Navedeno je sukladno čl.10. Zakona o zaštiti potrošača (41/14, 110/15).