Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Želite postati naš korisnik?

Molimo ispunite sljedeći upitnik

Zahtjev za izradu prijedloga upravljanja zgradom

Ukoliko želite iskoristiti prednosti kvalitetnog vođenja i upravljanja zgradom, dovoljno je da nam se obratite te ćemo vas kontaktirati sa konkretnim prijedlogom upravljanja zgradom.

Podaci o zgradi

Podaci o predstavniku / kontakt osobi