Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Aleksandar Matić o početku rada Castruma 97 nakon koronavirusa

Objavljeno 26.05.2020. u 11:37 AM

Globalno gospodarstvo već neko vrijeme trese epidemija koronavirusa koja će ostaviti snažne i dugotrajne posljedice na poslovanje. Što se Hrvatske tiče odnosno Istarskog poluotoka proteklo je tri mjeseca od pojave koronavirusa. U ovoj neočekivanoj i izazovnoj situaciji do izražaja dolazi spremnost tvrtki odnosno menadžmenta da se adekvatno i brzo prilagode novonastalim okolnostima. 

Pesimisti su ljudi koji nose kišobran i kada nema traga oblacima, a to zasigurno nije naš sugovornik, Aleksandar Matić, direktor Castrum Pula 97 d.o.o. ujedno i pročelnik Ureda Grada Pule koji je ovom nepredvidljivom izazovu društva što se tiče poslovanja Castrum Pula 97 d.o.o., pristupio razumno i racionalno. Premda mjere polako popuštaju, a kako se u našoj regiji već dugo bilježi podatak da novooboljelih nema, uvodi se normalizacija u radu poduzeća.

- Kao direktoru najvećeg upravitelja zgrada na području Pule i cijele Istre, velika je odgovornost za cjelokupno poslovanje društva posebno u očuvanju radnih mjesta te zaštiti klijenata, kupaca i dobavljača ali i na održivosti poslovanja i nakon krize. I sami ste konstatirali da svemu treba pristupiti razumno ali citirao bi Epikura (filozofa iz helenističko-rimskog razdoblja), samo će vam jedno načelo dati hrabrost, a to je ono koje govori o tome da nijedno zlo ne traje zauvijek pa ni predugo. Dakle, kao društvo shvatili smo da zajedničkim snagama možemo djelovati te se situacija polako ali oprezno vraća u prethodne okvire. U dvojakoj ulozi  pročelnika Ureda Grada Pule i direktora Castrum Pula 97 d.o.o. od 25. svibnja 2020. godine primjenjuju se nove smjernice rada u stanju epidemije COVID-19.

Dakle, poslovanje je trebalo prilagoditi i fokusirati se prije svega na očuvanje zdravlja djelatnika?

- Obzirom da je u okolnostima epidemije socijalno distanciranje i sigurnost zaposlenika i klijenata od osobite važnosti, pojavom epidemije koronavirusa te s ciljem prevencije širenja istog, a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite RH i lokalnih stožera, trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. odmah je svim zaposlenicima društva izdalo smjernice za postupanje u novonastaloj situaciji. Naglašavam, epidemija koja je obilježila proteklo razdoblje polako jenjava pa govorim u perfektu, ali u ovoj izazovnoj situaciji iznimno je bila važna pravovremena i transparentna komunikacija koja je pomogla umanjiti osjećaj nesigurnosti i panike među zaposlenicima. Samo otvorenom komunikacijom dajete do znanja da vodite brigu kako o očuvanju radnih mjesta tako i o budućem poslovanju. Napominjem da je ukupan broj djelatnika zaposlenih u Castrum Pula 97 d.o.o. ostao nepromijenjen. Odgovornost je na svakome od nas, a virus koji još uvijek nije iskorijenjen, pobijediti ćemo budemo li se odgovorno ponašali prema nama samima i našoj okolini. 

Sukladno uputama i mjerama Stožera civilne zaštite, a da poslovanje ne trpi posljedice, na koji način ste organizirali rad Službi?

- Rad u Službama i nadalje je optimiziran poštujući sve epidemiološke mjere, prvenstveno radi očuvanja zdravlja ali i nesmetanog poslovanja. Premda se poslovanje sa strankama odvijalo i odvija se neometano putem telefona i elektroničke pošte, Uprava društva donijela je Odluku o smjernicama rada u Castrum Pula 97 d.o.o. u stanju epidemije COVID-19 koja se primjenjuje od 25.  svibnja 2020. godine. Dakle, prijem stranaka u Castrum Pula 97 d.o.o. moguć je uz prethodnu najavu dolaska ali uz određene smjernice kako za zaposlenike tako i za naše stranke. Konkretno, stranke se primaju isključivo u unaprijed dogovorenom terminu i svoj dolazak mogu najaviti na broj telefona 052/ 535 710, e-mail: info@castrum-pula.hr ili putem kontakta zaduženog tehničara za višestambenu zgradu. Za hitne intervencije broj mobitela dežurne službe je 098 980 6037.  Po dolasku u Castrum Pula 97 d.o.o., obavezno moraju nositi masku za lice i dezinficirati ruke. Zaposlenicima, strankama i svim trećim osobama mjeriti će se temperatura pri ulasku u Castrum Pula 97 d.o.o. te ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, neće moći ući u prostorije društva. Osobama u samoizolaciji zabranjeno je ulaziti u prostore Castrum Pula 97 d.o.o. Napominjem da je radno vrijeme sa strankama ostalo nepromijenjeno, dakle, ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 8.00 do 10.00 sati; srijeda od 15 do 17.00 sati.

Spomenuli ste hitne intervencije. Poznato je da ste jedini upravitelj koji ima oformljenu Službu kućnih majstora. Možete li pojasniti djelokrug rada iste?
 
- U skladu s potrebama poslovanja i hitnim intervencijama djeluje Služba kućnih majstora koja je velika podrška upravljačkoj djelatnosti prvenstveno radi sigurnosti vlasnika i njihovih posebnih dijelova. Na terenu se poštuju sve zdravstvene mjere i upute izdane od strane nadležnih tijela. Služba kućnih majstora pravovremeno reagira na hitne intervencije kojih je u ova tri mjeseca bilo zaista mnogo, od puknuća cijevi, poplava, zaštopavanja, saniranja električne instalacije i ostalih hitnih intervencija u višestambenim i u javnim objektima. Naime, društvo ima organiziranu službu kućnih majstora sa trinaest kvalificiranih djelatnika (vodoinstalater, električar, zidar, keramičar, bravar, soboslikar-ličilac, stolar, limar i ostale struke) koji raspolažu adekvatnim alatom i vozilima. Za hitne intervencije organizirano je tjedno 24-satno dežurstvo te se po pozivu vrlo brzo intervenira u sanaciji kvara. Također, neovisno o tome što je DC ROJC do nedavno zbog epidemije bio zatvoren za sve posjetitelje, domari su ondje bili prisutni radi kontrole i provedbe naputaka kao i dnevne provjere i kontrole samog objekta.

Castrum Pula 97 d.o.o. brine i o 67 dječjih igrališta unutar 16 mjesnih odbora na području Grada Pule, koja su može se reći u vrijeme „visokog stupnja“ epidemije bila zatvorena. 

- Točno, prema odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 20.03.2020. godine sva dječja igrališta bila su stavljena izvan uporabe. Za svo vrijeme zabrane pristupa građana dječjim igralištima, zaposlenici Castruma provodili su redovne aktivnosti koje uključuju redovne dnevne obilaske, dokumentiranje i saniranje oštećenja vandalizma, izvodili bravarske, stolarske, ličilačke i ostale zahvate neophodne za uklanjanje kvarova i nedostataka, provodili su redovne košnje zelenih površina u sklopu igrališta te pranje i održavanje podloga i sprava. Na oduševljenje sviju, posebno najmlađih, ista su početkom svibnja otvorena uz obavezu pridržavanja mjera i preporuka te se apelira na roditelje i ostalu rodbinu koja brinu o djeci da o istome izrazito vode brigu, a sve kako bi mališani i svi ostali bili zaštićeni i sigurni. Ovim putem, također, podsjećam građane da se pitanjima vezanim za dječja igrališta, kao i prijedlozima za daljnje uređenje te sanaciju postojećih oštećenja  obrate Castrumu na e-mail: igralista@castrum-pula.hr ili pozivom na broj telefona Castruma 052/535-710.

Situacija sa koronavirusom dvaput je odgodila Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, a vjerojatno je upitna i objava Poziva za Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora? 

- Razumljivo, obzirom na situaciju bilo je za očekivati odgodu Poziva, no Castrum radi po predmetnom te su  projekti za energetsku obnovu za sedam višestambenih zgrada u visokoj fazi spremnosti, dok su za Pozive energetske obnove javnih zgrada spremni projekti za Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula te za poslovnu zgradu Forum 2 i 3. Projektantska vrijednost pojedinačnih investicija koji uključuju obnovu vanjske ovojnice, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja, izmjenu sustava rasvjete te daljinsko očitanje energije iznosi 9 milijuna kuna bez PDV-a. Također, u tijeku je provedba aktivnosti izrade projektne dokumentacije i za poslovnu zgradu u Puli na adresi Flanatička 29 i stadion SRC Veruda.  No, s ponosom mogu istaknuti, a kako ste svjedočili prilikom nedavna posjeta, kako se unatoč situaciji sa koronavirusom, energetska obnova Dječjeg kreativnog centra provodi sukladno terminskom planu, a sve kako bi najmlađi novu pedagošku godinu dočekali u novim i najvišom razinom energetskim obnovljenim prostorijama.  

Pri kraju, vratimo se na još uvijek aktualnu situaciju sa epidemijom koronavirusa. Kao gradsko trgovačko društvo, posegnuli ste za mjerama racionalizacije poslovanja ali imajući na umu socijalnu osviještenost kako prema zaposlenicima tako i klijentima.
 
- Točno, razvoj aktualne situacije teško je predvidjeti, a obzirom na najavu u jesen tzv. drugog vala epidemije, upravljanje i vođenje poduzeća zahtijeva od menadžmenta sposobnost prilagodbe novonastalim tržnim uvjetima. Uz maksimalnu racionalizaciju troškova poslovanja te vodeći se kriterijima stručnosti i odgovornosti činimo velike napore kako bi izbjegli mjere poput smanjivanja plaća ili otpuštanja. Aktualna situacija odraziti će se zasigurno i na plaćanje pričuve ali uz razumijevanje želim i naglasiti  koje su posljedice za zgradu i same suvlasnike u slučaju njenog neplaćanja kao jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrade. Člankom 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definiran je pojam zajednička pričuva. Pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika neke nekretnine za koju je Upravitelj dužan otvoriti poseban račun za prikupljanje sredstava zajedničke pričuve. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, suvlasnici sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja. Znači, kod pričuve je bitno da njezin iznos osigurava izvođenje potrebnih radova na zgradi. Napominjem da je početkom ožujka stopirano slanje prijedloga za ovrhu odnosno za trajanja ove situacije sa koronavirusom neće biti utuživanja suvlasnika po osnovi neplaćene pričuve.  Uvijek ističem da zgrada vrijedi onoliko koliko se u nju ulaže te osim što stanovanje u održavanoj i uređenoj zgradi doprinosi kvalitetnijem i udobnijem življenju, isto se odražava i na veću vrijednosti nekretnine. 

Neminovno je da će ova će situacija ostaviti značajne tragove na društvo i na  poslovanje. Koja je poruka vašim zaposlenicima, klijentima, našim čitateljima?

- Samo ako i nadalje budemo dovoljno odgovorni prema sebi i okolini oduprijeti ćemo se ovome izazovu te molim naše cijenjene klijente za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedničkim trudom minimalizirali posljedice ove epidemije. U današnjem svijetu kakvom živimo, gdje nam je sve dostupno u samo par klikova ili koraka, pozivam Vas, da redovito pratite Facebook i internetske stranice Grada Pule http://www.gradpula.hr i Castrum Pula 97 d.o.o. http://www.castrum-pula.hr ; vezano za nove aktualne teme i preporuke.

Povratak na novosti