Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Aleksandar Matić: Za sljedeću godinu sam oprezno optimističan

Objavljeno 14.01.2021. u 06:37 PM

„Predviđaj kao pesimist, promatraj kao realist, djeluj i pokreći kao optimist“ – ovim bi riječima nakon razgovora opisao djelovanje i angažman direktora Castrum Pula 97 d.o.o. ujedno i pročelnika Ureda Grada Aleksandra Matića na kraju ove izazovne i po svemu jedinstvene godine. Znamo kako je 2020. godina svima bila izazovna i teška, stoga predstavimo kraj jedne poslovne godine Castruma Pula 97 i dolazak nove s novim idejama i zacrtavanjem novih ciljeva za godinu koja dolazi.

Suočeni utjecajem globalne Covid-19 pandemije, kako je najveći upravitelj zgrada na području Pule i cijele Istre, Castrum Pula 97 d.o.o., dočekao i odgovorio na dosad najveći i nepredvidljivi izazov društva općenito i poslovanja?

- Nažalost, ova godina je uvelike drugačija, ne samo za mene, već za sve nas. Nisam mogao zamisliti ovakav scenarij prije 12 mjeseci na kraju još jedne vrlo uspješne poslovne godine. Međutim koliko god bila teška, ova godina je donijela na vidjelo sinergiju menadžmenta i zaposlenika te sam izuzetno ponosan prvenstveno na solidarnost, izvrsnost, nevjerojatnu volju, angažman i profesionalnost u neviđenim radnim uvjetima. S ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa COVID-19, a sukladno preporukama nacionalnog i regionalnog Stožera civilne zaštite i Grada Pule, trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o., poduzelo je konkretne mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze te je odmah, 10. ožujka 2020. godine svim djelatnicima društva izdalo smjernice za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa s naglaskom da je izazov moguće  riješiti samo ako smo dovoljno odgovorni prema sebi i okolini. Odmah se ograničio direktan rad sa strankama odnosno većinom se sva komunikacija sa strankama obavljala/-a telefonski, elektroničkom poštom ali i putem ostalih digitalnih aplikacija. Sukladno situaciji „Novonormalnom“ morali smo se prilagoditi, počevši od Uprave, zaposlenika, stranaka, kupaca, dobavljača. 

Napomenuli ste da je poslovanje trebalo prilagoditi. Kako su na ovu aktualnu situaciju reagirali zaposlenici?

- Sa zaposlenicima sam proveo otvoren i jasan razgovor jer smatram da je u ovakvim kriznim situacijama ključna ispravna i pravovremena komunikacija kojom se osiguravaju brojne dobrobiti. Prvenstveno smanjuje se osjećaj nesigurnosti i panike jer dajete zaposlenicima poruku da vam je stalo do njihova zdravlja odnosno do adekvatnog poslovanja kako trenutno poslovati što je moguće sigurnije kako za njih tako za klijente, kupce, dobavljače. Time im dajete do znanja da razmišljate i o budućnosti kako bi održali poslovanje i radna mjesta.

Kako ste organizirali rad Službi sukladno uputama i mjerama Stožera civilne zaštite da operativno poslovanje ne trpi posljedice? 

- Rad u Službama je optimiziran planiranim rasporedom obavljanja poslovanja svih službi,  korištenjem godišnjih odmora, radom od kuće, a kako bi prije svega očuvali zdravlje ljudi ali i održali nesmetano poslovanje i stabilnost u maksimalnoj mjeri. Društvo je prethodnih godina prepoznalo prednosti digitalizacije te nastavilo ulaganja u sve oblike digitalne tehnologije. Na terenu je sukladno potrebama poslovanja i hitnih intervencija angažirana Služba tehničke pripreme, održavanja, upravljanja i nadzora kao i Služba kućnih majstora koja je velika podrška upravljačkoj djelatnosti te je na terenu prvenstveno radi sigurnosti vlasnika i njihovih posebnih dijelova poštujući sve zdravstvene mjere i upute izdane po aktualnoj situaciji. Služba kućnih majstora pravovremeno reagira na intervencije poput puknuća cijevi, poplave, saniranje električne instalacije i ostale hitne intervencije kako u višestambenim tako i u javnim objektima. Također, neovisno što su u DC ROJC ograničene aktivnosti, domari moraju biti prisutni radi kontrole i provedbe naputka kao i dnevne provjere i kontrole samog objekta. Na 67 dječjih igrališta u 16 mjesnih odbora na području Grada Pule, i u parkovima za pse, zaposlenici Castruma provode  aktivnosti koja uključuju redovne dnevne obilaske, dokumentiraju i saniraju oštećenja vandalizma koja su nažalost i nadalje prisutna, izvode bravarske, stolarske, ličilačke i ostale zahvate neophodne za uklanjanje kvarova i nedostataka, provode košnje i pranje podloga i sprava. Važno je napomenuti da je u ovoj izvanrednoj situaciji broj djelatnika u Castrum Pula 97 d.o.o. nepromijenjen. 

Međutim ovu turbulentnu godinu obilježila je i pozitivna velika investicija Grada Pule i gradskog upravitelja Castrum Pula 97 d.o.o. odnosno otvorenje energetski obnovljenog Dječjeg kreativnog centra, poznatijeg kao bivši Pionirski dom. 

- Nakon punih pet godina rada na projektu te godinu dana građevinskih radova, dugo očekivana obnova Dječjeg kreativnog centra uspješno je privedena kraju. Grad Pula kao Grad – prijatelj djece brine o svojim najmlađima te je pulskim mališanima osiguran najviši standard boravka i rada primjeren njihovoj kreativnosti i veselom druženju. Uz sufinanciranje Energetske obnove od strane Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Grad Pula je uložio znatna dodatna financijska sredstva za dodatne radove prema zahtjevu korisnika, a koji ne uključuju energetsku obnovu, kako bi projekt bio u potpunosti realiziran odnosno investicija bila zaokružena kao funkcionalan i adekvatan prostor za najmlađe sugrađane, a kako bi naša djeca bila još zadovoljnija, još kreativnija i još sretnija u najljepšem razdoblju života, a to je upravo djetinjstvo.

Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU, ostvaruju se energetske uštede, smanjuju se režijski troškovi, a koji se mogu  znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda. Nadam se rješenju situacije sa koronavirusom i objavom novih Poziva za energetsku obnovu višestambenih i javnih zgrada za koje imamo spremne projekte za sedam višestambenih zgrada i dvije javne zgrade, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula te za poslovnu zgradu Forum 2 i 3, a u pripremi su poslovna zgrada na adresi Flanatička 29 i stadion SRC Veruda.

Grad Pula provodi projekt Dolcevita kroz koji, zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluje u financiranju obnove pročelja i krovišta zgrada u staroj gradskoj jezgri ali i šire, na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima, da li se izmjene odluke Dolcevite odnose na širi obuhvat moguće obnove? 

- Grad Pula već cijelo desetljeće provodi projekt „Dolcevita“, u sklopu kojeg suvlasnici mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u Zoni prioriteta, odnosno 133 tisuće izvan Zone prioriteta, a dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade.

Građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, ne više od 100.000,00 kuna po pojedinoj građevini, ukoliko je građevina smještena u Zoni prioriteta (trg   Portarata, ulica Sergijevaca, Clerisseauova ulica, Danteov trg, Forum, trg Stara tržnica, Prolaz sv. Nikole, Flaciusova  ulica,  Riva,  Kapitolinski  trg,  Kandlerova  ulica,  Carrarina  i  Amfiteatarska  ulica, trg  Ozad  Arene,  Istarska,  Scalierova  i  Flavijevska  ulica,  Giardini te Flanatička i Fontička ulica), te do 75.000,00 kuna ukoliko je građevina smještena izvan Zone prioriteta, a unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule. 

Dodatno, sufinanciranje u 100 postotnom iznosu, a ne više od 50.000,00 kuna za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 70.000,00 kuna sa PDV-om za građevine unutar Zone prioriteta, korisnik može ostvariti za konzervatorsko-restauratorske radove, kamenarske radove na zamjeni oštećenih povijesnih detalja i druge radove na očuvanju ukrasa i vrijednih detalja, ovisno o pojedinoj građevini. Sufinanciranje projektne dokumentacije ostvaruje se do maksimalno 50% iznosa, a ne više od 4.000,00 kuna, što vrijedi i za izradu energetskog certifikata, ukoliko se radi o energetskom tipu obnove.

Pritom moram napomenuti da suvlasnici moraju biti zainteresirani i donijeti potrebne odluke većine vlasnika posebnih dijelova nekretnine. Ne manje bitna stavka za realizaciju kredita za nedostatna sredstva je uredno plaćanje pričuve koja je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika neke nekretnine. Zajednička pričuva je temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja. Ispunjavanjem te obveze, koja je definirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), suvlasnicima je omogućeno redovno održavanje zgrade, a time i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, suvlasnici sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja. Znači, kod pričuve je bitno da njezin iznos osigurava izvođenje potrebnih radova na zgradi.

Neminovno je da će epidemija koronavirusa ostaviti duboke tragove prvenstveno u društvu ali i poslovanju. Koje su vaše procjene za iduću godinu?

- Za sljedeću godinu sam oprezno optimističan. Naravno, ne možemo očekivati čuda i potpuni povratak u normalu, ali moramo se nadati umanjenju ograničenja te da uz odgovorno ponašanje možemo organizirati normalizaciju poslovanja početkom druge polovice godine.

Na kraju svake kalendarske godine normalno je da se zamislimo koliko smo valjano izvršavali svoje obaveze te se svima od srca želim zahvaliti na strpljenju, hrabrosti, upornosti, prilagodljivosti i odgovornosti što je doprinijelo da ovu turbulentnu godinu za Castrum Pula 97 d.o.o. mogu ocijeniti uspješnom. Naime onaj koji odustaje nikada ne pobjeđuje, a onaj koji pobjeđuje nikada ne odustaje.

Pozivam vas da sve aktivnosti Castrum Pula 97 d.o.o. redovito pratite na našoj Facebook i internetskoj stranici http://www.castrum-pula.hr te svim vašim čitateljima zaželim nadasve zdravu i sretnu 2021. godinu. 

Povratak na novosti