Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Dočekajte spremni nove natječaje za energetsku obnovu višestambenih i javnih zgrada

Objavljeno 14.11.2019. u 11:51 AM

Prema najava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, početkom prvog kvartala 2020. godine bit će objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetske obnove višestambenih zgrada“ kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije.

Riječ je trajnom pozivu i otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, a na sam Poziv može se prijaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika.

Cilj Poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

„Castrum Pula 97 kao upravitelj velikog broja višestambenih i javnih zgrada u Puli danas ima zbilja bogato iskustvo u provođenju niza projekata obnove koji se financiraju bespovratnim sredstvima i već imamo spremne projekte za javne zgrade koje planiramo aplicirati po objavi Poziva ministarstva. Naime, ono što je ključno i na čemu inzistiramo je da maksimalno koristimo sve dostupne izvore financiranja, od EU fondova do gradskog projekta obnove pročelja i krovišta Dolcevita, a sve kako bi se smanjilo učešće u financiranju samih suvlasnika“, izjavio je pročelnik Ureda Grada Pule i direktor Castruma Pula 97 Aleksandar Matić.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., dok se prema najava iz nadležnog ministarstva, natječaj za obnovu javnih zgrada očekuje na proljeće 2020. godine.

S poštovanjem,
Grad Pula
Odsjek za informiranje

Povratak na novosti