Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Dozvolimo dimnjačaru neometano obavljanje posla

Objavljeno 26.02.2021. u 11:46 AM

Dimnjačari su znak sreće i bogatstva, smatralo se u nekim prethodnim vremenima. Vjerovalo se, ako se primite za gumb kada ide dimnjačar u tom ćete danu doživjeti nešto vrlo lijepo i pozitivno. Dakle dozvolimo li dimnjačaru da neometano obavi svoj posao, izvrši pregled i kontrolu dimnjaka, izbjegli smo negativan ishod koji se nažalost događa u sezoni grijanja tijekom koje često dolazi do velike materijalne štete ali i ugrožavanja ljudskih života zbog nepravilnog održavanja i zapaljenja dimovodnih kanala. Prema Zakonu o komunalnoj djelatnosti, svatko je dužan pustiti dimnjačara u svoj dom, a odbijanje dimnjačarske usluge je kažnjivo.
 
Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, članak 23. navodi da vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju. Također se u članku 32. navodi kako se dimovodni objekti i uređaji za loženje i kotlovska postrojenja do 50 kW u obiteljskim kućama koji upotrebljavaju kruto i tekuće gorivo i koriste se za grijanje i pripremu sanitarne vode-kontroliraju i čiste obvezno jednom godišnje. Direktor tvrtke Dimnjak d.o.o. iz Osijeka, ovlaštenog koncesionara za dimnjačarske usluge za područje grada Pule i Vodnjana, apelira na korisnike dimnjaka da uklone neispravnosti i omoguće dimnjačarsku uslugu koja je obvezujuća s ciljem sprječavanja urušavanja dimnjaka, požara, trovanja, često i sa tragičnim posljedicama.
 
Organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova regulirana je Zakonom o zaštiti od požara i gradskom Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova, kojom se propisuju obveze vlasnika zgrada, dijelova zgrada odnosno stanova i poslovnih prostora kao i obveza ovlaštenih dimnjačara ističe pročelnik Ureda Grada i direktor gradskog upravitelja Castrum Pula 97 d.o.o. Aleksandar Matić. Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi te dostaviti podatke o broju i vrsti  uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, tvrtke Dimnjak d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka te čišćenje dimnjaka. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se u skladu sa zahtjevima iz projekta građevine, a najmanje jednom godišnje, dok je način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određen projektom građevine.

„Neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu“, istaknuo je Aleksandar Matić direktor  Castrum Pula 97 d.o.o.

(REX/FOTO MANUEL ANGELINI)

Povratak na novosti