Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.

Objavljeno 07.07.2020. u 02:07 PM

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Ovisno o lokaciji, prijavitelji će moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 500 tisuća kuna. Početak prijava od 31. kolovoza. Datum završetka natječaja: 31.12.2020. Cijeli tekst Javnog poziva - zgrade javne namjene 2020. pogledajte ovdje.

Više info: fzoeu.hr

Povratak na novosti