Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

OBAVIJEST / AVVISO

Objavljeno 25.05.2020. u 09:29 AM

Poštovani,

Od ponedjeljka, 25. svibnja 2020. godine prijem stranaka u Castrum Pula 97 d.o.o. moguć je uz prethodnu najavu dolaska.

Stranke se primaju isključivo u unaprijed dogovorenom terminu temeljem Odluke o smjernicama rada u Castrum Pula 97 d.o.o.  u stanju epidemije bolesti COVID-19.

Sve stranke po dolasku u Castrum Pula 97 d.o.o., obavezno moraju nositi masku za lice i dezinficirati ruke prilikom ulaska u zgradu.

Zaposlenicima, strankama i svim trećim osobama mjeriti će se temperatura pri ulasku u Castrum Pula 97 d.o.o. te ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, neće moći ući u prostorije društva.

Osobama u samoizolaciji zabranjeno je ulaziti u prostore Castrum Pula 97 d.o.o.

Vaš dolazak možete najaviti na broj telefona 052/ 535 710, e-mail: info@castrum-pula.hr ili putem kontakta zaduženog tehničara za vašu višestambenu zgradu.

Za hitne intervencije broj mobitela dežurne službe je 098 980 6037.

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak od 8.00 do 10.00 sati
Srijeda od 15 do 17.00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju!
Castrum Pula 97 d.o.o.

ODLUKA O SMJERNICAMA RADA U CASTRUM PULA 97 d.o.o. U STANJU EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 (PDF)


Egregi,

Da lunedì 25 maggio 2020., il ricevimento dei clienti a Castrum Pula 97 d.o.o. è possibile con il preavviso di arrivo in base alla decisione sugli orientamenti del lavoro di Castrum Pula 97 d.o.o. in uno stato di epidemia della malattia di COVID-19.

Entrando nella sede della societa’ i clienti devono utilizzare la mascherina e disinfettarsi le mani.

Ai dipendenti ed ai clienti sara’ misurata la temperatura corporea. Se questa risultera’ superiore ai 37,2 ° C, l’ ingresso sara’ vietato.

E’ vietato l’ingresso in sede a persone in isolamento domiciliare.

Annunciate il vostro arrivo al numero di telefono 052/535 710, e-mail: info@castrum-pula.hr o contattando il tecnico responsabile del vostro edificio.

Per gli interventi di emergenza chiamare il numero 098 980 6037

ORARIO DI LAVORO CON I CLIENTI:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.00 alle 10.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Grazie per la comprensione!
Castrum Pula 97 d.o.o.

Povratak na novosti