Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Projektom Dolcevita obnovljeno 60 građevina, među kojima je 39 kulturno-povijesne vrijednosti

Objavljeno 21.02.2020. u 04:18 PM

U više navrata isticano je da je obnova pročelja jedan od većih gradskih prioriteta, što je bio povod da o toj temi porazgovaramo s Aleksandrom Matićem, direktorom gradskog upravitelja Castruma Pula 97, koji je i pročelnik Ureda Grada. Za početak zanimalo nas je na koji način pomažu Puljanima obnoviti i dotjerati pročelja svojih zgrada, a da pritom što manje opterete vlastite kućne budžete.

- Pula je grad bogate povijesne i spomeničke baštine i znamo da naša jezgra obiluje vrijednim građevinama koje određuju sliku grada. Premda je uređenje pročelja prvenstveno obaveza vlasnika zgrade, svjesni smo da ona predstavljaju lice grada te je nužno njihovo održavanje i radi očuvanja cjelokupne vizure, posebno užeg gradskog središta. Stoga Grad Pula provodi projekt Dolcevita kroz koji, zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluje u financiranju obnove pročelja i krovišta zgrada u staroj gradskoj jezgri i šire, temeljem posljednjih izmjena gradske odluke.

Uređenje starogradske jezgre je jedan od najvažnijih prioriteta Grada Pule i nas kao upravitelja, a osim pročelja, istaknuo bih da Grad značajna sredstva ulaže i u uređenje glavnih gradskih trgova, ulica, dječjih igrališta i zelenih površina. Dolcevita je na snazi gotovo cijelo desetljeće i do sada je zahvaljujući takvom modelu sufinanciranja Grad Pula uložio više od 4,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava u uređenje pročelja i krovova građevina. Građani prepoznaju važnost ovog projekta za cjelokupnu sliku Grada te kontinuirano zaprimamo nove prijave za obnovu što nas motivira da nastavimo s provedbom ovog vrijednog projekta i ove i narednih godina.

- Pojasnite nam model sufinanciranja.

- Prije svega treba pojasniti moguće načine sufinanciranja od strane Grada. Jedan od njih je spomenička renta putem koje je moguće ostvariti financiranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi. Sufinanciranje obnove pročelja omogućeno je i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade, a s namjerom stvaranja ljepše slike Grada sufinancira se i uklanjanje grafita. Svjesni činjenice da obnova građevina iziskuje značajna sredstva, kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed.

- U kojoj mjeri uređenje pročelja može biti sufinancirano iz Dolcevite?

- Uzmemo li u obzir raspoložive načine sufinanciranja, Grad može sudjelovati u obnovi pročelja učešćem i većim od 50 posto vrijednosti investicije. Treba reći da Dolcevita primarno obuhvaća zonu zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Unutar nje nalazi se i Zona prioriteta, nazovimo je srce grada, omeđena najznačajnijim kulturnim spomenicima - Arenom, Zlatnim vratima, Trgom Forumom, pulskom Katedralom, Dvojnim vratima, Herkulovim vratima te ulicama glavnim pravcima prema gradskoj tržnici i zgradi Tržnice sagrađene u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, koja predstavlja tradicionalno mjesto okupljanja generacija Puljana. Za građevine smještene u zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline iz Dolcevite je moguće osigurati do 133 tisuće kuna, odnosno 178 tisuća kuna za Zonu prioriteta.

Uključene i austrijske vile

- Spomenuli ste izmjene gradske odluke. Na što se izmjene odnose?

- Posljednjim izmjenama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, Grad sufinancira i uređenje pročelja posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, a koje se nalaze na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima kao što su, primjerice, austrougarske vile na Verudi. Isto tako, u slučajevima kad su ulična pročelja građevina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini obnovljena u recentnom razdoblju, predviđena je mogućnost obnove i/ili zamjene dotrajale stolarije. Sufinanciranjem obnove nastoji se poboljšati stanje vrijednog graditeljskog fonda te ukupne slike grada - kako njegovog strogog središta, tako i drugih vrijednih područja.

- Postoji li još koji izvor sredstava koji građani mogu iskoristiti prilikom uređenja pročelja?

- Naravno. Osim putem projekta Dolcevita, građani mogu aplicirati za dodatna sredstva za obnovu pročelja putem, primjerice, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čime imaju priliku velik dio troškova investicije podmiriti upravo iz javnih izvora. Dodatni motivirajući faktor prilikom donošenja odluke o obnovi svakako su i značajne uštede koje energetska obnova zgrada donosi njihovim suvlasnicima.

- Koliko je građevina do sada obnovljeno putem projekta Dolcevita? Možete li izdvojiti neke značajnije?

- Projektom Dolcevita je do sada sufinancirana obnova ukupno 60 građevina, od čega 39 na području kulturno-povijesnog područja grada. Jedna od istaknutijih građevina, u čiju se obnovu financijski uključila i Turistička zajednica grada Pule je zgrada u samom centru grada, na adresi Giardini 14, preko puta najfrekventnije gradske pješačke zone. Tu je i zgrada na Kapitolinskom trgu 1, iza Komunalne palače, dok je ispred Palače i Augustovog hrama obnovljeno pročelje zgrade na Forumu 11, posebno značajno za dodatnu valorizaciju glavnog gradskog trga Foruma na kojemu se održavaju brojne manifestacije i nezaobilazan je na turističkoj karti Pule. Može se navesti i Istarska 17/19 i Amfiteatarska 8. Teško je izdvojiti pojedine jer sve u konačnici imaju veliku vrijednost i u odnosu na zaštićenu cjelinu u kojoj se nalaze. Dolcevita, naime, predstavlja model sufinanciranja obnove pročelja grada Pule koji uključuje sve upravitelje zgrada u Puli.

- Koja obnova je do sada bila najveći izazov?

- Obnova netom spomenutog bloka zgrada na adresi Istarska 17/19 i Amfiteatarska 8 jer je riječ o spomeniku kulture te je bilo izrazito važno svaki detalj iskomunicirati između predstavnika suvlasnika, projektanta koji mora biti licenciran od strane Ministarstva kulture, licenciranog izvođača i, naravno, sve u uskoj suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli. Novi Zakon o stanovanju

- Uređenjem se ujedno i potiče građevinski sektor?

- Osim što se kroz uređenje pročelja pridonosi vizuri tri tisuće godina staroga grada, Grad Pula projektom Dolcevita omogućuje otvaranje novih radnim mjesta u građevinskom sektoru. Pročelja su, ponovit ću, "lice grada" i treba pozdraviti i podržati sve investicije u obnovi bogatog graditeljskog nasljeđa. Zaštićen kulturno-povijesni dio grada Pule centar je velikog broja događanja i posjeta gostiju pa ga je potrebno kontinuirano oplemenjivati, što se kontinuirano i radi.

- Što se tiče zakonske regulative koja uređuje ova pitanja, kako tu stoje stvari?

- Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. Smatram da uvijek ima mjesta dodatnom napretku pa tako i kroz zakonsku regulativu odnosno kroz donošenje Zakona o stanovanju, upravljanju i održavanju stambenih zgrada. Ovime bi se pojasnile nedorečenosti iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ukomponirale odredbe Uredbe o održavanju zgrada u novi Zakon, uz potrebne nadopune u cilju održivog razvoja kolektivnog stanovanja u urbanim sredinama. Novi Zakon mora značajnije obuhvatiti pitanja prava, obaveze i odgovornosti svih uključenih dionika, od suvlasnika, predstavnika suvlasnika, upravitelja i konzervatora prema ostalim suvlasnicima i zajednici u kojoj žive, s obzirom da su održavane zgrade dio urbanog identiteta grada i nezanemariv javni interes.

Povratak na novosti