Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Spremni su projekti za energetsku obnovu sedam stambenih zgrada, INK-a i poslovne zgrade na Forumu

Objavljeno 16.04.2020. u 08:46 AM

Izvanredna situacija privremeno je odgodila objavu poziva za energetsku obnovu stambenih zgrada koja je bila planirana za prvi kvartal ove godine. Upitna je i objava poziva za obnovu zgrada javnog sektora, ali pripremamo projekte i za županijsku zgradu u Flanatičkoj te za stadion SRC Veruda, kaže Aleksandar Matić

Na svjetskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini trenutačno se poduzimaju bojne aktivnosti kojima je cilj suzbiti širenje koronavirusa. Ova kriza ostavit će snažne i dugotrajne posljedice za cjelokupno gospodarstvo, a upravo u ovakvim izvanrednim okolnostima do izražaja dolazi spremnost tvrtki da se adekvatno i brzo prilagode novonastalim okolnostima. Prije svega, ključno je zaštititi radna mjesta, ali i cjelokupno poslovanje, vodeći pritom računa i o kupcima, dobavljačima. No, istovremeno, potrebno je pripremati se za razdoblje nakon krize i povratak redovnom poslovanju.

Kako je najveći upravitelj zgrada na području Pule i cijele Istre Castrum Pula 97 dočekao i odgovorio na dosad najveći i nepredvidljiv izazov društva općenito i poslovanja, razgovaramo s direktorom Castruma, ujedno i pročelnikom Ureda grada Aleksandrom Matićem.

- S ciljem prevencije širenja koronavirusa, a sukladno preporukama nacionalnog i regionalnog Stožera civilne zaštite i Grada Pule, trgovačko društvo Castrum Pula 97 poduzeo je konkretne mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze te je još 10. ožujka svim djelatnicima društva izdao smjernice za postupanje u novonastaloj situaciji. Odgovornost je na svakome od nas, a virus ćemo pobijediti upravo budemo li se odgovorno ponašali prema sebi i svojoj okolini.

- Kako su na ovu aktualnu situaciju reagirali djelatnici jer je poslovanje trebalo prilagoditi, a fokusirati se prije svega na očuvanje njihova zdravlja?

- S prvim potvrđenim slučajevima zaraze u zemlji, a posebno na našem području, uzimajući u obzir i situaciju u susjednim zemljama, u Castrumu smo o svemu otvoreno razgovarali s djelatnicima o situaciji u novonastaloj situaciji. Smatram da je u ovakvim situacijama iznimno važna pravovremena i transparentna komunikacija koja pomaže umanjiti osjećaj nesigurnosti i panike, a ujedno je prilika da djelatnicima date do znanja da brinete o njihovu zdravlju i osiguravate uvjete rada koji će i u ovakvim izvanrednim okolnostima za njih, ali i kupce i dobavljače predstavljati sigurno okruženje. Samim time dajete do znanja da vodite brigu i o očuvanju radnih mjesta te budućem poslovanju, tumači Matić.

- U ovakvim izazovima društvo mora reagirati organizacijski i logistički. Kako operativno poslovanje ne bi trpjelo posljedice, na koji način ste organizirali rad Službi, a sukladno uputama i mjerama Stožera civilne zaštite?

- Rad u službama je optimiziran prije svega kako bismo očuvali zdravlje ljudi, ali i održali nesmetano poslovanje i stabilnost u što je moguće većoj mjeri. Konkretno, dio djelatnika koristi stari i djelomice novi godišnji odmor pa uredske poslove, odnosno računovodstvene poslove i poslove unutar ureda direktora trenutačno obavlja šestero djelatnika. Na terenu su, u skladu s potrebama poslovanja i hitnim intervencijama, angažirane Služba tehničke pripreme, održavanja, upravljanja i nadzora kao i Služba kućnih majstora koja je velika podrška upravljačkoj djelatnosti te je na terenu prvenstveno radi sigurnosti vlasnika i njihovih posebnih dijelova, poštujući sve zdravstvene mjere i upute izdane od strane nadležnih tijela.

Dakle, iako je trenutačno ograničeno poslovanje sa strankama, naša tehnička služba redovito komunicira sa suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika o eventualnim potrebama, ali i podsjećamo ih da smo dostupni unatoč aktualnoj situaciji, što se pokazalo korisnim jer suvlasnici znaju da nam se mogu obratiti u svakom trenutku. Tako je Služba kućnih majstora ove dane pravovremeno reagirala na intervencije puknuća cijevi, poplave, saniranje električnih instalacija i ostale hitne intervencije kako u višestambenim, tako i u javnim objektima. Dakle, Društvo ima organiziranu službu kućnih majstora s trinaest kvalificiranih djelatnika (vodoinstalater, električar, zidar, keramičar, bravar, soboslikar-ličilac, stolar, limar i ostale struke) koji raspolažu adekvatnim alatom i vozilima. Za hitne intervencije organizirano je tjedno 24-satno dežurstvo te se po pozivu vrlo brzo intervenira u sanaciji kvara.

- Također, neovisno o tome što je Društveni centar Rojc zatvoren za sve posjetitelje, domari moraju biti prisutni radi kontrole i provedbe naputaka kao i dnevne provjere i kontrole samog objekta.

Zbog direktne komunikacije sa suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada, budući da se upraviteljska djelatnost prije svega odnosi na pružanje usluga i savjeta, Ured direktora, služba računovodstva i tehnička služba, najviše su izloženi ograničenjima u redovnom radu budući da ove funkcije velikim dijelom podrazumijevaju direktan kontakt sa strankama. U trenutačnim okolnostima poslovanje nastojimo odvijati neometano putem telefona i elektroničke pošte. Ukupan broj djelatnika zaposlenih u Castrumu ostao je nepromijenjen.

- Castrum brine i o 67 dječjih igrališta unutar 16 mjesnih odbora na području grada Pule, a ona su privremeno zatvorena. Kako su sada organizirani poslovi po pitanju dječjih igrališta?

- Prema odluci stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 20. ožujka o stavljanju izvan uporabe svih dječja igrališta, djelatnici Castruma proveli su odluku te su istog na igralištima istaknuli obavijesti za građane o privremenom zatvaranju dječjih igrališta te na igralištima otvorenog tipa igrala povezali trakama, a lokotima zatvorili igrališta koja omeđuje ograda. Unatoč zabrani pristupa građana dječjim igralištima, djelatnici Castruma provode redovne aktivnosti koje uključuju redovne dnevne obilaske, dokumentiranje i saniranje oštećenja vandalizma koja su nažalost i nadalje prisutna, a pored toga izvode bravarske, stolarske, ličilačke i ostale zahvate neophodne za uklanjanje kvarova i nedostataka, provodi se redovna košnja zelenih površina u sklopu igrališta te pranje i održavanje podloga i sprava. Ukratko, činimo sve kako bi kad prođe ova za sve nas teška situacija, dječja igrališta bila uredna i tehnički ispravna te spremno dočekala naše najmlađe koji zasigurno željno iščekuju nadoknaditi igru i zabavu.

- Kroz objedinjenu funkciju direktora Castruma i pročelnika Ureda grada osmislili ste i dali izraditi plakate o mjerama sprječavanja širenja koronavirusa, odnosno preporuke stanarima višestambenih zgrada, a koje su svi upravitelji na području Pule postavili po zgradama.

- Vrlo je važno da u ovoj situaciji zajedno djelujemo i da se svatko od nas odgovorno pridržava mjera koje donosi Stožer. I sami znate da svaka višestambena zgrada u Puli ima stanare treće životne dobi, koji su ujedno i najugroženija skupina kad je riječ o koronavirusu. Zato smo i odlučili napraviti poseban plakat s općenitim preporukama i korisnim informacijama kako bi suvlasnici znali kome se mogu obratiti u slučaju potrebe. Plakat je nadopunjen uputama Hrvatskog crvenog križa, čije postavljanje je zatraženo od strane stožera Civilne zaštite RH, Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK-a te udruge Upravitelj. Dakle, 2.500 dvojezičnih plakata na hrvatskom i talijanskom jeziku podijeljeno je svim pulskim upraviteljima koji su ih izvjesili na oglasnim pločama u višestambenim zgradama kojima upravljaju.

- Kao gradsko trgovačko društvo, a uslijed donesenih mjera racionalizacije poslovanja od strane Grada Pule, i vi ste svoje poslovanje trebali prilagoditi, mimo donesenog plana poslovanja za ovu godinu?

- Točno, razvoj aktualne krize teško je predvidjeti, međutim mjere kojima svi zajedno odgovaramo na aktualnu situaciju daju nam za pravo u konačnici očekivati manju ekonomsku štetu. Naime, upravljanje i vođenje poduzeća zahtijeva od menadžmenta sposobnost prilagodbe novonastalim tržnim uvjetima, a što je za Castrum i specifično s obzirom da je poslovanje tržišno. I do sada smo se po pitanju poslovanja Društva vodili kriterijima stručnosti i odgovornosti te ćemo, uz maksimalnu racionalizaciju troškova poslovanja, odgovoriti i na ovu krizu kako bismo izbjegli mjere poput smanjivanja plaća ili otpuštanja.

- Poduzeća su posegnula za mjerama racionalizacije, neminovno je i da će obitelji biti prisiljene na mjere uštede. Hoće li se to odraziti na plaćanje pričuve te koje su posljedice za zgradu i suvlasnike u slučaju njenog neplaćanja?

- Pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika neke nekretnine za koju je upravitelj dužan otvoriti poseban račun za prikupljanje sredstava zajedničke pričuve. Želim istaknuti da je plaćanje pričuve jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrade. Člankom 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima definiran je pojam zajednička pričuva kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe održavanja zajedničkih dijelova i uređaja. Ispunjavanjem te obveze, koja je definirana spomenutim zakonom, suvlasnicima je omogućeno redovno održavanje zgrade, a time i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, suvlasnici sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja. Znači, kod pričuve je bitno da njezin iznos osigurava izvođenje potrebnih radova na zgradi.

Zakonski minimalna financijska sredstva koja su suvlasnici dužni uplaćivati iznose 0,54 posto vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje, točnije 1,53 kune po kvadratnom metru mjesečno. Unatoč činjenici da je plaćanje pričuve zakonski regulirano, većina upravitelja se u praksi i dalje susreće s problemom nerazumijevanja i neprihvaćanja te obveze. Naime, pojedini suvlasnici teško prihvaćaju činjenicu da zgrade u kojima žive moraju sami održavati upravo putem zajedničke pričuve i da to nitko umjesto njih neće obaviti. Napominjem da je početkom ožujka stopirano slanje prijedloga za ovrhu, odnosno za trajanja ove situacije neće biti utuživanja suvlasnika po osnovi neplaćene pričuve. Zgrada vrijedi onoliko koliko se u nju ulaže te osim što stanovanje u održavanoj i uređenoj zgradi doprinosi kvalitetnijem i udobnijem življenju, odražava se i na veću vrijednosti nekretnine.

- Kao odgovoran upravitelj, premda je sezona loženja na izmaku, često ste se osvrtali na problematiku čišćenja dimnjaka i ukazivali da redovno održavanje dimnjaka i ložišta značajno utječe na sigurnost života i imovine.

- Čišćenje i održavanje dimnjaka zakonska je obveza stanara, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Dotakli smo se pitanja pričuve pa želim napomenuti kako se čišćenje i održavanje dimnjaka također plaća iz sredstava zajedničke pričuve, odnosno iz zajedničke imovine svih stanara, tako da se vlasnici ili korisnici zgrada time dodatno financijski ne opterećuju. Sezona loženja je na izmaku, ali pravo je vrijeme da se poduzmu sve aktivnosti za narednu sezonu loženja. Neredovito održavanje dimnjaka može povećati rizik od izbijanja požara te protok štetnih plinova i upravo zato stanarima skrećemo pažnju da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu.

- Situacija s koronavirusom odgodila je i privremeno poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, a upitna je i objava poziva za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ima li Castrum spremne projekte?

- S obzirom na trenutačnu situaciju i uvođenje izvanrednih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, bilo je za očekivati da će se privremeno odgoditi objava poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada koja je bila planirana za prvi kvartal ove godine. Također, kao što ste spomenuli, upitna je i objava poziva za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Projekti za energetsku obnovu za sedam višestambenih zgrada u visokoj su fazi spremnosti, dok su za pozive energetske obnove javnih zgrada spremni projekti za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula te za poslovnu zgradu Forum 2 i 3 koji uključuju obnovu vanjske ovojnice, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja, izmjenu sustava rasvjete te daljinsko očitanje energije. Projektantska vrijednost pojedinačnih investicija iznosi devet milijuna kuna bez PDV-a, a napominjem kako su oba projekta odobrena od strane Konzervatorskog odjela u Puli.

Također, u tijeku je provedba aktivnosti za prijavu Castruma sukladno uvjetima poziva i za poslovnu zgradu u Puli na adresi Flanatička 29 i za stadion SRC Veruda. Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU-a, ostvaruju se energetske uštede te smanjuju režijski troškovi, a ova sredstva moguće je znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda. Treba pričekati razvoj situacije oko pandemije, kao i objavljivanje poziva za energetsku obnovu, i stav vlasnika zgrada oko prioriteta održavanja i obnavljanja javnih zgrada.

- Nažalost, situacija daje naslutiti izmjenu tijeka poslovanja i planiranih ciljeva kojoj se moramo svi prilagoditi.

- Neminovno je da će epidemija ostaviti duboke tragove na Društvo, ali i poslovanje. Vjerujem da ćemo ovaj izazov riješiti ako budemo dovoljno odgovorni prema sebi i okolini te ovim putem molim i naše cijenjene klijente za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedničkim trudom minimalizirali posljedice ove koronakrize. Zaposlenici i klijenti najveća su snaga Castruma s kojima se komunikacija ostvaruje na međusobnom povjerenju i zajedništvu što polučuje neprocjenjiv kapital kako sada u krizi, tako i u budućnosti. S ciljem očuvanja zdravlja i sprječavanja širenja virusa svakodnevno pratimo upute nacionalnog stožera Civilne zaštite te ćemo u skladu s tim organizirati naše poslovanje. Pozivamo svoje klijente da redovito prate Facebook i internetske stranice Grada Pule (www.gradpula.hr) i Castruma (www.castrum-pula.hr), gdje izvještavamo o svim aktualnim temama, a posebno vezano za stručna objašnjenja i preporuke u cilju prevencije širenja zaraze COVID-19 u zajedničkim stambenim jedinicama.

Povratak na novosti