Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

U posljednje vrijeme u Puli je zamjetno podizanje standarda dječjih igrališta

Objavljeno 27.04.2021. u 09:14 AM

Na području svih mjesnih odbora Grada Pule u posljednje je vrijeme zamjetno podizanje standarda dječjih igrališta. Brojna igrališta su obnovljena i uređena, a pojedina su u potpunosti rekonstruirana modernim igralima i antistress podlogom. Za to je zaslužno  pulsko trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. kojemu je povjereno održavanje dječjih igrališta te parkova za pse.  
Na koji način zaposlenici Castruma brinu o njihovoj ispravnosti i sigurnosti razgovarali smo sa g. Aleksandrom Matićem, pročelnikom Ureda grada i direktorom tvrtke Castrum Pula 97 d.o.o., kojoj je primarna djelatnost upravljanje zgradama.

Ukupno 66 dječjih igrališta u 16 mjesnih odbora na području Grada Pule, 13 dječjih igrališta smještenih u sklopu pulskih dječjih vrtića te dva parka za pse kontinuirano se, tijekom cijele  godine održavaju i uređuju, a značajnije su aktivnosti u proljeće kada su ista najposjećenija. Svakodnevno, uključujući i dežurstva subotom, ista se obilaze te se provjerava ispravnost i sigurnost sprava i igrala kao i ostale prateće infrastrukture, poput zaštitne ograde, klupa, podloga, znakova s uputama i slično, a sve kako bi sigurnost djece bila na visokoj razini i ne bi bila ničim ugrožena.

Zaposlenici Castruma su posebno certificirani za održavanje dječjih igrališta te se  veliki napori ulažu u održavanje, saniranje i nadopunu, odnosno izgradnju dječjih igrališta, a sve uz podršku nadležnog gradskog odjela kako bi najmlađi imali kvalitetne uvjete za sigurnu igru. Također, moram naglasiti da veliku potporu imamo i od građana koji nam putem raznih komunikacijskih kanala ukazuju na potrebe, što su nam ujedno i smjernice za  daljnje aktivnosti.

Možete navesti koji su radovi, rekonstrukcije i sanacije provedene u posljednje vrijeme na dječjim igralištima?  

- Grad Pula je prijatelj djece što je vidljivo i iz kvalitetno uređenih dječjih igrališta. U posljednje dvije godine izgrađeno je nekoliko novih dječjih igrališta, primjerice u Gervaisovoj ulici i na Trgu kralja Tomislava, u Vitasovićevoj ulici, u Ulici Kašćuni u Štinjanu, u Valdebeku, ulici Jurja Žakna u Šijani, dok su brojna druga renovirana i opremljena modernim igralima i antistress podlogom koja predstavlja sigurnost za djecu.
 
Od početka godine provedene su brojne aktivnosti na dječjim igralištima. U ulici Croazia zamijenjeni su stari tobogan i klackalica te je postavljena nova kombinirana penjalica i zamijenjena drvenarija na dvjema klupama. Za proljetnih temperatura izradit će se antistress podloga. Na igralištu u Krležinoj ulici postavljeno je novo kombinirano igralo, penjalica sa toboganom, dok je u Revelanteovoj nova kombinirana penjalica s dva tobogana te je igralište nadopunjeno rizlom kao i na igralištu u Krležinoj za koje je provedena i generalna sanacija vrtuljka. U Drenovici su, na zahtjev mještana, postavljenje dodatne dvije nove sprave, kućica i dvostruka ljuljačka, na Sisplacu je uklonjen stari tobogan i ide se u nabavu novih igrala, a u pripremi je i veći zahvat postave antistress podloge na igralištu u Rohregerovoj ulici. Na svim ljuljačkama u tijeku je zamjena ovjesa te se provodi redovita košnja i održavanje.

Grad Pula je pridavao velik značaj osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, koja dječja igrališta su prilagođena djeci s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću?

- Na dječjim igralištima u Vitasovićevoj ulici, na Monte Zaru, Trgu kralja Tomislava, u Kašćunima, Titovom parku, Gregovici, Revelanteovoj ulici ugrađene su sprave prilagođene djeci s invaliditetom, smanjenom pokretljivošću i problemima u razvoju. Posebno se ističu njihaljke i vrtuljci. U planu je ugradnja navedenih igrala i na ostalim dječjim igralištima.

U zadnje vrijeme zavidna je brojka dječjih igrališta na području Grada Pule. Koliko se novaca godišnje troši na održavanje i uređenje? Ima li naznaka nekih novih lokacija dječjih igrališta?

- Godišnje Grad Pula uloži više od milijun kuna budući je imperativ održavanje visokih standarda kad je riječ o uređenju i održavanju postojećih sadržaja te investicijama u nova, moderna i djeci atraktivna igrala. Konkretno, u posljednjih pet godina Grad Pula je u dječja igrališta investirao više od 7 milijuna kuna za izgradnju i održavanje. Grad osluškuje zahtjeve građana i mjesnih odbora te se razmišlja o izmještanju nekih postojećih dječjih igrališta, ali i o novim lokacijama za koje se prvenstveno mora izraditi projektna dokumentacija.  Uglavnom, cilj je osigurati i održavati visoki standard kvalitete dječjih igrališta, pri čemu i Grad Pula u okviru svojih programa sudjeluje u unapređenju ponude i kvalitete. Pandemija koronavirusa odgodila je izgradnju dječjeg igrališta kod škole Veli Vrh u Zahtilinoj za koje je izrađena odgovarajuća projektna dokumentacija te je u prvom kvartalu 2020. godine pokrenut postupak javne nabave za njegovu izgradnju. Od istog se nije odustalo već je samo realizacija za sada odgođena.

- Napominjem da sve prijedloge vezane uz daljnje uređenje gradskih dječjih igrališta te sanaciju postojećih oštećenja građani mogu uputiti/prijaviti društvu Castrum Pula 97 d.o.o. na e-mail: igralista@castrum-pula.hr, pozivom na broj telefona Castruma 052/535-710, putem Facebooka ili službene Viber zajednice Grad Pula – Citta' di Pola kao i saznati nove aktualne teme i preporuke., - rekao je na kraju Aleksandar Matić.

Povratak na novosti